Mgr. Jana Leblochová

Bakalářská práce

Taking Up Teacher Development Opportunities

Taking Up Teacher Development Opportunities
Anotace:
Cílem bakalářské práce “Zvýšení příležitostí pro rozvoj učitele” je poskytnout přehled o současných přístupech k profesnímu rozvoji učitelů anglického jazyka. Práce začíná teoretickými přístupy, které dávají přehled obecných důvodů, proč je profesní vývoj pro učitele důležitý. Práce dále pokračuje studiem faktorů ovlivňujících učitele ve svém vývoji a také přesně definuje způsoby profesního rozvoje …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis Taking up Teacher Development Opportunities is to provide a survey of current approaches to professional development for teachers of English language. It opens with theoretical approaches giving an overview of the reasons why teacher development is an important aspect in teacher education. It continues with a study of the patterns that can influence teacher development …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2017
  • Vedoucí: M.A. Ailsa Marion Randall
  • Oponent: Mgr. Gabriela Oaklandová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta