Lukáš Arazim

Bakalářská práce

Plýtvání potravinami

Food waste
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá komplexní problematikou plýtvání potravinami a obsahuje teoretickou a praktickou část. Cílem první části práce bylo komplexně a přehledně analyzovat ekonomické a politické souvislosti plýtvání potravinami, definovat základní pojmy a právní legislativu. Následně byly popsány příčiny plýtvání potravinami v jednotlivých fázích potravinového řetězce a vybrané důsledky plýtvání …více
Abstract:
This thesis looks into the complex issue of food waste and consists of a theoretical and practical part. The first part of the thesis aims at analyzing economic and political context of the food waste and also defining fundamental terms and legislation. It is followed by a description of the causes of food waste in all stages of the food chain and selected consequences of food waste. The main goal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: Jiří Zeman
  • Oponent: Alena Filipová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/49662

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod