Ivan CHERNYSH

Diplomová práce

postsovětská gotika

postsoviet gothic
Anotace:
Cílem této práce je vyjádření a obhájení termínu postsovětská gotika, a to prostřednictvím příkladů současné a lidové ukrajinské grafiky, sovětského neformálního a oficiálního umění. Praktickou častí vystoupí grafický cyklus v podobě polyptychu z digitálních otisků na látce. Stylisticky dílo přejímá hodnoty ukrajinské lidové a avantgardní grafiky. Projekt vystoupí jako osobní reflexe obskurní stránky …více
Abstract:
The aim of this thesis is to express and substantiate the term of postsoviet gothic, through examples of contemporary and folk Ukrainian graphics, Soviet nonconformist and official art. The practical part will be presented by a graphic cycle in the form of a polyptych composed of digital prints on the fabric. Stylistically, the work inherits the values of Ukrainian folk and avant-garde graphics. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Zbyněk Janáček

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHERNYSH, Ivan. postsovětská gotika. Ostrava, 2022. diplomová práce (MgA.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta umění

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta umění

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Fakulta umění

Magisterský studijní program / obor:
Grafika a kresba / Grafika