Bc. Jarmila Miškarová

Bakalářská práce

Zapojení rodiny do péče o seniory v domovech pro seniory

Involvement of members of the family in taking care of elderly people in old people s home.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá zapojením rodiny do péče o seniory v domovech pro seniory. Teoretická část je rozdělena do tří hlavních částí. První část se věnuje základním pojmům v oblasti geriatrie, tělesným a psychickým změnám seniorů. Druhá kapitola je věnována významu a funkci rodiny a rodinné péči o seniory jak v minulosti, tak i v dnešní době. Poslední část mapuje zdravotní a sociální péči o seniory …více
Abstract:
The bachelor's work engages an involvement of members of the family in taking care of elderly people in old people's home. The theoretical part is divided into three main parts. The first part engages the essential terms in geriatrics and also physical and mental changes of the seniors. The second chapter examines the importance and function of family and family care for the eldery as in the past and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta