Ing. Jan MAŠLÍK

Disertační práce

Příprava vodivých a polovodivých vzorů digitálním tiskem nanodisperzí pro senzory par organických látek

Preparation of Conductive and Semiconductive Patterns by Digital Printing of Nanodispersions for Sensing Devices of Organic Compound Vapours
Abstract:
Pro zjednodušení, zrychlení a usnadnění výrobních procesů se jeví technologie inkjetového tisku jako velmi efektivní a nenákladná. Z tohoto důvodu se v současnosti rychle rozvíjejí především v oblasti elektroniky, s využitím nejrůznějších vodivých polymerů a materiálů ve formě nanočástic. Práce se zabývá technologií inkjetového tisku a jejího využití v depozici funkčních materiálů ve formě tenkých …více
Abstract:
To simplify, accelerate, and facilitate production processes, ink-jet technology appears to be a very effective and inexpensive alternative to conventional deposition methods. Nowadays, it is rapidly developing in electronics, with the help of conductive polymers and various materials in the form of nanoparticles. The thesis deals with inkjet printing technology as a deposition technique of functional …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAŠLÍK, Jan. Příprava vodivých a polovodivých vzorů digitálním tiskem nanodisperzí pro senzory par organických látek. Zlín, 2019. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Doktorský studijní program / obor:
Chemie a technologie materiálů / Technologie makromolekulárních látek

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.