Bc. Eliška STRAKOVÁ

Diplomová práce

Transformace zahraniční politiky Jihoafrické republiky v letech 1994-2017

South Africa's Foreign Policy Transformation in 1994 - 2017
Anotace:
Práce popisuje vývoj zahraniční politiky Jihoafrické republiky s ohledem na lidská práva. Analyzuje roli lidských práv v zahraniční politice jednotlivých prezidentů od pádu apartheidu. Jelikož jsou lidská práva jednou ze základních hodnot Jihoafrické republiky těsně po přechodu od apartheidu k demokracii, zkoumáme nakolik je jihoafričtí prezidenti dokázali prosazovat v zahraniční politice . Práce uvádí …více
Abstract:
Diploma thesis describe the South Africa's foreign policy transformation with an emphasize on human rights. It analyzes the role of human rights in foreign policy each of the prezidents since the end of the apartheid. Human rights are one of the basic values in South Africa's transition from apartheid to democracy, so we deal with how south african presidents promote human rights in their foreign policy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Linda Piknerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STRAKOVÁ, Eliška. Transformace zahraniční politiky Jihoafrické republiky v letech 1994-2017. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/