Bc. Eliška STRAKOVÁ

Master's thesis

Transformace zahraniční politiky Jihoafrické republiky v letech 1994-2017

South Africa's Foreign Policy Transformation in 1994 - 2017
Abstract:
Práce popisuje vývoj zahraniční politiky Jihoafrické republiky s ohledem na lidská práva. Analyzuje roli lidských práv v zahraniční politice jednotlivých prezidentů od pádu apartheidu. Jelikož jsou lidská práva jednou ze základních hodnot Jihoafrické republiky těsně po přechodu od apartheidu k demokracii, zkoumáme nakolik je jihoafričtí prezidenti dokázali prosazovat v zahraniční politice . Práce uvádí …more
Abstract:
Diploma thesis describe the South Africa's foreign policy transformation with an emphasize on human rights. It analyzes the role of human rights in foreign policy each of the prezidents since the end of the apartheid. Human rights are one of the basic values in South Africa's transition from apartheid to democracy, so we deal with how south african presidents promote human rights in their foreign policy …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Linda Piknerová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

STRAKOVÁ, Eliška. Transformace zahraniční politiky Jihoafrické republiky v letech 1994-2017. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/