Aleš CÍRUS

Master's thesis

Účetní reforma ve veřejném sektoru od 1.1.2010 - 2012

Public sector accounting reform since 2010 - 2012
Abstract:
V diplomové práci se věnuji problematice účetní reformy ve veřejném sektoru, analyzuji ji a hodnotím její dopady do účetnictví a hospodaření základního územního samosprávného celku. Diplomová práce se skládá z pěti kapitol. Po Úvodu, ve kterém je vytýčen cíl práce, následují dvě kapitoly, jež tvoří Teoretickou část. V první kapitole je proveden rozbor účetní reformy ve veřejném sektoru, účinné od 1 …more
Abstract:
The Diploma Thesis is concentrated on problems of accounting reform, analysis and valorization of its effects implemented in economy and bookkeeping of municipality. The Diploma Thesis consists of five chapters. After the Introduction where the aim of thesis is set two chapters follow which form the Theoretical part of thesis. The analysis of the accounting reform in public sector that is lawful since …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 2. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Pavlína Mazancová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

CÍRUS, Aleš. Účetní reforma ve veřejném sektoru od 1.1.2010 - 2012. Ústí nad Labem, 2013. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická