Bc. Matěj Procházka

Bakalářská práce

Analýza systému kombinované přepravy Ro-La

Analysis of combined transport system Ro-La
Anotace:
Práce se zaměřuje na systém doprovázené kombinované přepravy Ro-La, jeho popis a porovnání výhod a nevýhod s jinými systémy. Analyzuje současný stav systému a provoz jednotlivých linek v Evropě, včetně jejich specifikací. Dále popisuje současný stav infrastruktury v České republice a s tím související konkurenceschopnost systému na vybrané trase.
Abstract:
The bachelor thesis focuses on accompanied combined transport system Ro-La, its description and the advantages and disadvantages compared with other systems. This thesis also analyzes current state of the system and service of european lines, including their specifications. It describes current state of the infrastructure in the Czech Republic and related competitiveness of the system on a chosen route …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Procházka, Matěj. Analýza systému kombinované přepravy Ro-La. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů