Mgr. Jan HUMPLÍK

Bakalářská práce

Pojetí Darwinovy evoluční teorie v díle Ladislava Josefa Čelakovského a přesahy jeho myšlení do teologie stvoření

The Concept of Darwin's Theory of Evolution In The Works of Ladislav Josef Čelakovský And Overlaps of His Thought To The Theology of Creation
Anotace:
Práce se zabývá koncepcí vývoje živých organismů u českého botanika Ladislava Josefa Čelakovského žijícího v druhé polovině 19. století. Čelakovského koncepce evoluce se inspiruje jak u Charlese Darwina, tak v německé "naturfilosofii" čímž tvoří osobitý celek, který přesahuje z oblasti přírodních věd do oblasti filosofie a teologie. V jednotlivých kapitolách jsme postupně rozebrali život a dílo L. …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the conception of evolutionary theory that was stated in 19th century by Czech botanist Ladislav Josef Čelakovský. His conception was inspired by Charles Darwin, but also by German "naturphilosophy" forming original theory that overlaps from the field of natural sciences to the fileds of philosophy and theology. In particular chapters of the thesis we described live …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2014
Zveřejnit od: 17. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Prof. CTIRAD V. Pospíšil, Th.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HUMPLÍK, Jan. Pojetí Darwinovy evoluční teorie v díle Ladislava Josefa Čelakovského a přesahy jeho myšlení do teologie stvoření. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 17. 4. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Cyrilometodějská teologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Teologie / Teologické nauky

Práce na příbuzné téma

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses szhgam szhgam/2
17. 4. 2014
Složky
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.