Bc. Jan Šrot

Master's thesis

Vliv marketingové komunikace na úspěch nově založeného bistra

The impact of marketing communication on the succes of the newly established bistro
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na komunikaci při zavedení nové firmy na trh podnikající v oblasti gastronomie. V dnešní hektické době plné informací a téměř neomezených možností považuji správnou marketingovou strategii a uchycení cílového zákazníka za nejdůležitější atribut úspěšného prvopočátku jakéhokoliv podnikání. Právě proto vyzdvihuji důležitost marketingové strategie, zatímco finanční a obchodní …more
Abstract:
The thesis is focused on communication for the introduction of new company into the market of gastronomy. In today's hectic world full of information and almost limitless possibilities I find the right marketing strategy and gripping target customer as the most important attribute of a successful beginning of any business. That is why I emphasize the importance of marketing strategy, while financial …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2016
  • Supervisor: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Reader: Ing. Eva Matoušková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance