Bc. Pavel Stehlík

Diplomová práce

Specifika managementu a marketingu sportovních akcí u osob s postižením

Specifics of Management and Marketing of Sport Events in People with Disabilities
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou managementu a marketingu sportovních akcí u osob s postižením. Byla vypracována analýza uskutečněné akce vozíčkářů sportovního klubu, a to včetně postupu jejího plánování a organizování. Následně byly definovány specifické problémy při organizaci této sportovní akce a poté popsány nedostatky a návrhy na možná zlepšení pro budoucí ročníky projektu.
Abstract:
This work deals with the management and marketing of sports events for people with disabilities. The analysis was developed by wheelchair sports club action, including the procedure of planning and organizing. Subsequently, the specific problems have been defined in the organisation of sports events, and then describes the shortcomings and proposals for possible improvements for future years of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií