Bc. Jaroslav Janíček

Bakalářská práce

Herní platforma Netbeans

Game NetBeans platform
Anotace:
V práci je věnována pozornost vývoji vlastních platforem NetBeans za pomoci platforem Java a JavaFX. Výsledkem je desktopová aplikace, kterou lze nainstalovat za pomocí instalačního balíku. Aplikace umí vytvářet 2D mapy obsahující dvě vrstvy a následné uložení do XML. Součástí aplikace je i vytvořená vzorová hra využívající prostředky aplikace jakožto vývojové prostředí.
Abstract:
The attention is paid to develop custom NetBeans platform with the help of Java and JavaFX. The result is a desktop application that can be installed using the installer package. Applications can create 2D map containing two layers and subsequent storage in XML. Part of the application is a game created a sample application using the funds as a development environment.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Šilar, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Janíček, Jaroslav. Herní platforma Netbeans. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.