PhDr. Jan Váně, Ph.D.

Disertační práce

Teorie spravedlnosti. Pokus o typologii

Theories of Justice - an Attempt at Typology
Anotace:
Práce se věnuje několika soudobým typologiím teorií spravedlnosti. Kromě jejich zprostředkování, tzn. přiblížení charakteristických (ať už kvalitativních, či kvantitativních) znaků, na jejichž základě jednotliví autoři subsumují dané teorie spravedlnosti do odpovídajících celků, se autor práce pokouší odkrýt i jejich slabiny. S ohledem na ně autor navrhuje svou vlastní typologii, kterou se pokouší …více
Abstract:
The thesis Theories of Justice:an Attempt at Typologies deals with contemporary theories of justice and their typologies. The author acquaints the reader with the typologies of German philosophers, as that of Christop Horn, Nico Scarano, Robert Alexy, Karel-Otto Apel and Hermann Klenner. He controverts the typologies, discloses their weak points and offers a typology of his own. The crucial classification …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 1. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2007
  • Vedoucí: doc. PhDr. Radim Brázda, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta