Bc. Jana ŠKROBOVÁ

Diplomová práce

Postoje studentů ošetřovatelství k péči o umírající pacienty

Nursing student´s attitude toward care of dying patients
Anotace:
Cíl: Cílem výzkumu bylo zjistit postoje studentů ošetřovatelství k péči o umírající pacienty. V dílčích cílech jsme zjišťovali, zda existuje rozdíl v postoji studentů ošetřovatelství k péči o umírající pacienty na základě formy studia, výši ročníku studenta, úvazku v rámci práce, délky zaměstnání ve zdravotnictví, věku studenta pracujícího ve zdravotnictví. Metodika: Kvantitativní výzkum probíhal ve …více
Abstract:
Aim: The aim of the research was to find out the attitudes of nursing students toward care of dying patients. In the partial goals we investigated if there is a difference in attitude of nursing students to care of dying patients based on the form of study, level of student year, workload, length of employment in health care, age of student working in health care. Methodology: Quantitative research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠKROBOVÁ, Jana. Postoje studentů ošetřovatelství k péči o umírající pacienty. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta