Bc. Jan Gregr

Diplomová práce

Moravští Novokřtěnci – Hutterité, jejich životní styl , výchova a vzdělávání v minulosti a v současnosti.

Moravian Baptists - Hutterites, their lifestyle, upbringing and education in the past and present.
Anotace:
Práce pojednává o dějinách hutteritů, o jejich životním stylu, výchově a vzdělávání v minulosti a v současnosti. Po úvodních kapitolách, které se věnuji vzniku novokřtěneckého hnutí v 16. století v Evropě, se práce soustřeďuje na nejvýznamnější odnož novokřtěnců na Moravě – hutterity. Tito se etablovali v Hustopečích, kde jejich usazování povolila tehdejší vrchnost – abatyše cisterciáckého kláštera …více
Abstract:
The work deals with the history of hutterites, their lifestyle, upbringing and education in the past and present. After introductory chapters dealing with the emergence of the Baptist movement in the 16th century in Europe, the work focuses on the most important branch of the Baptists in Moravia - hutterity. These established themselves in Hustopeče, where their establishment was allowed by the then …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy

Práce na příbuzné téma