Bc. Ondřej Šula

Bakalářská práce

Pastiš jako metoda postmoderní literatury

Pastiche as a method of postmodern literature
Anotace:
Bakalářská práce Pastiš jako metoda postmoderní literatury si klade za cíl teoreticky popsat pojem pastiš, jeho možnosti a četnost užití v postmoderní literatuře a jeho význam v rovině estetické. Činí tak syntézou teorií obou hlavních pojmů (pastiš, postmodernismus), v nichž hledá společné prvky a znaky určující celkový obrys postmoderního literárního díla. Výsledek poté prakticky aplikuje na postmoderní …více
Abstract:
Bachelor thesis Pastiche as a method of postmodern literature aims to theoretical description of pastiche, its possibilities and frequency of use in the postmodern literature and its meaning on aesthetic level. It’s creating synthesis of theories of two main concepts (pastiche, postmodernism) and searching common elements and signs defining overall outline of postmodern literary work. A result is finally …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Hana Řehulková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Simeona Jedličková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika

Práce na příbuzné téma