Michaela ČESELSKÁ

Bakalářská práce

Profesní sdružení sociálních pracovníků v ČR

Professional associations of social workers in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje profesním sdružením sociálních pracovníků v České republice. Práce je teoretická, v první části jsou definovány základní pojmy, tedy co to je profese, jaké má znaky, dále pak profesním sdružením obecně a nakonec samotné sociální práci, stručnému vhledu do její historie a následně otázce, zda je možno sociální práci považovat za profesi. Na konci první části je uvedena krátká …více
Abstract:
The bachelor thesis devote to the professional association of social workers in the Czech Republic. The work is theoretical, in the first part defines the basic terms, what it is a profession, which has characters, as well as professional associations in general and social work, a brief insight into the history, then the question of whether it could be considered social work profession. At the end …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2013
Zveřejnit od: 10. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Alice Gojová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČESELSKÁ, Michaela. Profesní sdružení sociálních pracovníků v ČR. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií