Petr Češla

Diplomová práce

Využití kogenerační jednotky pro vytápění budovy

Application of cogeneration for building heating
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou kogenerace a jejím využitím na konkrétním případě. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se zabývá rozborem kogenerace a kogeneračních jednotek. Dále se věnuje použití kogeneračních jednotek, které jsou nejvíce rozšířené. Praktická část se zabývá výpočtem tepelných ztrát na uvedeném objektu Střední odborné školy v Opavě. Následně výpočtem vytápění …více
Abstract:
This thesis covers dilemma of combined heat and power and her usage on the concrete case. The diploma work is divided in two parts. The theoretical part is deals with analysis combined heat and power and combined heat and power periods. Furthermore, it deals with using combined heat and power periods, that are most extensive. The practical part dedicated to heat loss calculation on mentioned object …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
  • Vedoucí: René Pyszko
  • Oponent: Marek Velička

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Metalurgické inženýrství / Tepelná technika a průmyslová keramika