Tian Lan

Bakalářská práce

Knowledge, Skills, Personal Qualities and Competencies Appropriate for the Performance of the Auditing Profession

Knowledge, Skills, Personal Qualities and Competencies Appropriate for the Performance of the Auditing Profession
Anotace:
Zdrojem auditů je dlouhá doba a odpovědnost a úkoly auditu se stávají stále zdravějšími. Auditorské instituce a auditoři kontrolují a ověřují účetní závěrku auditovaného subjektu a další ekonomické údaje, určují, zda finanční stav a výsledky hospodaření jsou pravdivé, spravedlivé, zákonné a stížné, a vydávají písemný certifikát, který poskytuje auditorovi nebo správci přesné informace. Informace poskytnuté …více
Abstract:
The source of audits has been long and the responsibilities and tasks of auditing have become increasingly sound. Audit institutions and auditors inspect and verify the audited entity’s financial statements and other economic data, determine whether the financial status and business results are true, fair, lawful and complaint, and issue a written certificate to provide the auditor or trustee with …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Tomáš Hládek
  • Oponent: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní