Theses 

Budování značky DAITE v kontextu recruitment marketingu – Bc. Jan Smrček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Akademie Sting

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Bc. Jan Smrček

Diplomová práce

Budování značky DAITE v kontextu recruitment marketingu

Building a DAITE brand in context of marketing recruitment

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou budování atraktivní značky společnosti DAITE s.r.o. jakožto zaměstnavatele. V teoretické části jsou vymezeny pojmy značka, branding, interní marketing, strategie cíleného marketingu a proces řízení marketingového úsilí. Praktická část diplomové práce se věnuje analýze současné situace na trhu práce, zhodnocuje a srovnává nabídky zaměstnaní s konkurencí v daném regionu.Na základě analýz a marketingového průzkumu jsou vypracovány nové marketingové strategie, které by společnosti DAITE s.r.o. na trhu práce mohly zajistit silnější postavení.

Abstract: This theses focuses on problematics of positive employer branding of DAITE company. In the theoretical part concepts such as brand, branding, internal marketing, strategies of target marketing and process of marketing strategy planning are defined. The practical part of the thesis analyses the current situation on the job market, assesses and compares job offers with competition in the region. Based on the analysis and marketing research new marketing strategies are elaborated so DAITE company could grow stronger on the job market and increase interest of potential new employees.

Klíčová slova: marketing, budování značky zaměstnavatele, recruitment marketing, marketingový proces

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Ing. Martin Přibyl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jiří Urbánek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 4. 2019 21:00, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz