Bc. Jiří Vích

Diplomová práce

Certifikace ve zvláštním typu MSP

Certification in a special kind of small- and medium-sized company
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá mapováním procesu certifikace ve zvláštním typu malého a středního podniku. Uvádím relevantní citace norem, týkající se tématu a popis nutných fází, které musí být provedeny proto, aby certifikace dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 proběhla úspěšně. V práci poskytuji obecný výčet činností, který napomůže dalším organizacím ke snadnějšímu absolvování procesu prokazování shody …více
Abstract:
This thesis deals with monitoring of a certification process in a special type of a small and medium business organization. I enumerate relevant quotations of norms relevant to this theme and my description of necessary phase which have to be taken, so that the certification according to the norm ČSN EN ISO 9001:2009 could be successfully concluded. In my work I render a general listing of activities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Jiří Mann
  • Oponent: Ing. Radim Uher

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní