Bc. Hana Sedláčková

Diplomová práce

Úloha helikázy RECQ4 na správné segregaci chromozomů během mitózy

The role of RECQ4 helicase in proper segregation during mitosis
Anotace:
RECQ4 helikáza patří do rodiny RecQ helikáz, které jsou považovány za multifunkční “hlídače” genomu tím, že se podílí na udržování genomové stability a potlačování neoplastické transformace. Mutace v genu RECQ4 jsou spojeny s Rothmund-Thomsonovým syndromem (RTS). RTS je velmi závažné autozomálně recesivní onemocnění, jehož klinickými příznaky jsou červená vyrážka (poikiloderma), oční zákal, kosterní …více
Abstract:
RECQ4 helicase belongs to RecQ helicase family that are considered as multifunctional genome caretakers, because they maintain genome stability and suppress neoplastic transformation. Mutations in RECQ4 gene are associated with Rothmund-Thomson syndrome (RTS). RTS is very insidious autosomal recessive disease with clinical symptoms as red rash (poikiloderma), juvenile cataract, bone abnormalities and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biochemie / Genomika a proteomika