Mgr. Bc. Lucie Dercová

Bakalářská práce

Vzor společenské smlouvy pro společnost s ručením omezeným s komentářem

Model of Memorandum of Association for Limited Liability Company with the Comment
Anotace:
Cílem této bakalářské práce bylo sestavit vzor společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným. Jednotlivé části smlouvy obsahují komentáře k navrhovanému znění, včetně dalších možných alternativ. Celá práce je psaná s ohledem na kogentní normy společně s dispozitivními normami a možnými požadavky zakladatelů.
Abstract:
The aim of this Bachelor thesis was to create model of the Memorandum of Association for Limited Liability Company. Single parts of the Memorandum contains comments on the proposed text including possible alternative. All text is create with respect of mandatory rules together with directory rules and the possible founder´s claims.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta