Bc. Alice HLADÍKOVÁ

Diplomová práce

Činnost pedagogů a psychologů v československých věznicích v letech 1965 - 1989

Activity pedagogues and psychologists in the czechoslovak prisons in the years 1965 -1989.
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na postupný rozvoj odborné činnosti pedagogů a psychologů v československých věznicích po přijetí zákona č. 59/1965 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody, kterým došlo k přijetí Standardních minimálních pravidel OSN pro zacházení s vězni. Na jeho základě se po delší době opět objevují výše zmiňovaní odborníci jako důležitá součást výkonu trestu. Vlastní analýze situace v 60 …více
Abstract:
The diploma thesis discusses the gradual development of professional teachers? and psychologists? activities at Czechoslovak prisons following the adoption of Act No 59/1965 Coll. on the enforcement of prison sentences. This law implemented the UN minimum standards for prisoner treatment, which resulted in a revival of the role and importance of teachers and psychologists in sentence enforcement following …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2011
Identifikátor: 17928

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HLADÍKOVÁ, Alice. Činnost pedagogů a psychologů v československých věznicích v letech 1965 - 1989. Brno, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 30. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe