Michaela TOPINKOVÁ

Bakalářská práce

Terciární vzdělávání

Tertiary education
Anotace:
Tématem bakalářské práce je terciární vzdělávání. V první kapitole jsem se zaměřila na charakteristiku terciárního vzdělávání, historii vysokých škol a vyšších odborných škol a postavení terciárního vzdělávání ve vzdělávací systému České republiky. Další kapitola pojednává o systému terciárního vzdělávání v České republice. Je rozdělena do dvou částí. První část se věnuje vysokým školám, jejich právní …více
Abstract:
The topic of the Bachelor Thesis is tertiary education. First chapter is focused on the characteristics of tertiary education, history of universities and higher professional schools and It deals with the position of tertiary education in the educational system in the Czech Republic. Second chapter is about system of tertiary education in the Czech Republic. It is divided into two parts. The first …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TOPINKOVÁ, Michaela. Terciární vzdělávání. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/