Michaela TOPINKOVÁ

Bachelor's thesis

Terciární vzdělávání

Tertiary education
Abstract:
Tématem bakalářské práce je terciární vzdělávání. V první kapitole jsem se zaměřila na charakteristiku terciárního vzdělávání, historii vysokých škol a vyšších odborných škol a postavení terciárního vzdělávání ve vzdělávací systému České republiky. Další kapitola pojednává o systému terciárního vzdělávání v České republice. Je rozdělena do dvou částí. První část se věnuje vysokým školám, jejich právní …more
Abstract:
The topic of the Bachelor Thesis is tertiary education. First chapter is focused on the characteristics of tertiary education, history of universities and higher professional schools and It deals with the position of tertiary education in the educational system in the Czech Republic. Second chapter is about system of tertiary education in the Czech Republic. It is divided into two parts. The first …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

TOPINKOVÁ, Michaela. Terciární vzdělávání. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/