Mgr. Martina Slaná

Diplomová práce

Morální kompetence a vybrané aspekty religiozity

Moral competence and selected aspects of religiousness
Anotace:
V této práci se zaměřujeme na vztah mezi morální kompetencí a vybranými aspekty religiozity. V teoretické části si představíme psychologické pojetí morálky a uvedeme důležité psychologické teorie morálky. Morálku zkoumáme v souvislosti s religiozitou, přiblížíme si tedy křesťanské pojetí morálky a představíme si základní konstrukty religiozity, které budeme dále v souvislosti s morálkou zkoumat. Představíme …více
Abstract:
This work is directed at correlation between moral competence and selected aspects of religiousness. In the theoretical part of this work we are going to introduce psychological conception of morality and we will list the most important moral psychological theories. Morality will be researched in connection with religiousness, so we are going to introduce Christian concept of morality and basic constructs …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.
  • Oponent: PhDr. Pavel Moravec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie