Bc. Petra HUBÁČKOVÁ

Diplomová práce

Masáže nedonošených novorozenců v praxi

Massage practice in premature neonates
Anotace:
Cíl: Cílem práce bylo zjistit, jaké druhy vědomé taktilní stimulace se na pracovištích pečujících o novorozence a nedonošené děti nejčastěji používají. Zjistit, na kterých odděleních se provádějí baby masáže a vytvořit edukační materiál s metodikou baby masáží. Metodika: Výzkumný soubor tvořilo 180 pracovišť z 63 gynekologicko-porodnických oddělení. Výzkum byl realizován pomocí nestandardizovaného …více
Abstract:
Task: The aim of the work was to get know which kind of conscious tactile stimulation are mainly used on newborns and premature children unites. Detect where baby massages are used and create educative material containing methodics of baby massages. Methodic: Research file consisted of 180 working places in 63 gynecologic-obstetric unites. Research was realized by non-standardized questionnaires since …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2013
Zveřejnit od: 14. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Bohdana Dušová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HUBÁČKOVÁ, Petra. Masáže nedonošených novorozenců v praxi. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Komunitní péče v porodní asistenci

Práce na příbuzné téma