Theses 

Pavouci (Araneae) v prázdných ulitách suchozemských plžů – Anežka Novotná

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Hradec Králové

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Systematická biologie a ekologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Anežka Novotná

Bakalářská práce

Pavouci (Araneae) v prázdných ulitách suchozemských plžů

Spiders (Araneae) in empty shells of terrestrial gastropods

Anotace: To, že prázdné ulity plžů mohou sloužit jako úkryty různým druhům pavouků, se ví již poměrně dlouho. Dosud se však na tuto problematiku zaměřovalo poměrně málo výzkumů. Máme informace především o vodouchu stříbřitém (Argyroneta aquatica), pavouku způsobem života vázaném na vodu, který využívá prázdných ulit vodních plžů jako úkrytu i zimoviště. Z xerotermních stanovišť přibývá v posledních letech informací o skákavkovitých (Araneae, Salticidae), které bývají na vhodných stanovištích (především s vápencovým podkladem) nejčastěji se vyskytující skupinou v ulitách suchozemských plžů. Mezi nejběžnější druhy vyskytující se v ulitách patří skákavka listová (Pellenes nigrociliatus), skákavka křížová (Pellenes tripunctatus), skákavka mravenčí (Myrmarachne formicaria), skákavka ulitová (Talavera aequipes) (všechny čtyři zmíněné v ulitách i hnízdí), z ostatních skupin jmenujme snovačku pětitečnou (Euryopis quinqueguttata) (Araneae, Theridiidae) nebo různé druhy zápřednic rodu Cheiracanthium (Araneae, Eutichuridae). Motivace pavouků k takovému chování může být různá: ulity jim poskytují úkryt před nepříznivými podmínkami buď krátkodobě v případě špatného počasí, nebo dlouhodobě pro zimování. Další způsob využití ulit je pro ochranu kokonu a výchovu potomstva.

Abstract: The fact that the empty snail shells can serve as shelters for different arthropod species is known for quite some time. So far, however, relatively few researches have been focused on this subject. We have information mainly about the water spider (Argyroneta aquatica), spider that is with its life style connected to the water, which utilizes empty shells of water gastropods as a shelter or for overwintering. Especially in recent years, there is an increase in the information about jumping spiders (Araneae, Salticidae) from the xeroterm habitats. This group is dominant inside the land-snail shells in the appropriate habitats (especially with a limestone base). Among the most common species that occur in the shells are Pellenes nigrociliatus, Pellenes tripunctatus, Myrmarachne formicaria, Talavera aequipes (all four also nest in the shells), among the other groups should be mentioned Euryopis quinqueguttata (Araneae, Theridiidae) or various species of Cheiracanthium (Araneae, Eutichuridae). The motivation of the spiders for such a behaviour may vary: the shells offer a shelter from unfavourable conditions, either for a short time in the case of bad weather or long-term during overwintering. The shells can also be used for the protection of the cocoon and the raising of the offspring.

Klíčová slova: pavouci, ulity, skákavky, stepi, přezimování, rozmnožování

Keywords: spiders, shells, jumping spiders, steppes, overwintering, reproduction

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Pavel Pech, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Text práce Text práce
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 04:21, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz