Lucie Lučanová

Diplomová práce

Zhodnocení cenové strategie výrobního podniku

Evaluation of Pricing Strategy in Manufacturing Company
Anotace:
Téma diplomové práce je Zhodnocení cenové strategie ve výrobním podniku. Cílem této práce je zhodnocení cenové strategie, která je v současné době užívaná ve firmě, bude provedeno posouzení, zda dosavadní strategie je dostatečně konkurenceschopná a zda cenová úroveň u výrobku je zaměřena na přání zákazníků. Teoretická část vymezuje základní pojmy a postupy, které jsou následně aplikovány v praktické …více
Abstract:
Thesis is an evaluation of pricing strategies in manufacturing companies. The aim of this work is to evaluate pricing strategies, which is currently used in the company, will be carried out to assess whether the current strategy is not competitive enough and whether the price level of the product is focused on customer needs. The theoretical part defines basic concepts and procedures, which are then …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedoucí: Jindra Peterková
  • Oponent: Hana Lichovníková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava