Mgr. Tomáš Bártek

Bachelor's thesis

Americký radar v ČR: Obsahová analýza procesu konstrukce mediální agendy

American radar base in the Czech Republic: Content analysis of media messages
Abstract:
Americký radar v ČR: Obsahová analýza procesu konstrukce mediálních sdělení Tato bakalářská práce se věnuje procesu konstrukce mediálního obrazu kauzy umístění americké vojenské základny na českém území ve vybraných českých denících. Konkrétně komparuje přístupy nebulvárních deníků MF Dnes a Právo. Pro výzkum je vybráno období červen 2006 – červenec 2008. Zvolenou metodou je kvantitativní obsahová …more
Abstract:
American radar base in Czech Republic: Kontent analysis of construction of media messages This thesis focuses on the process of construction of media image of possible american military radar base located in Czech Republic. This research operates with two selected czech non-tabloid newpapers MF Dnes and Právo in interval from june 2006 to july 2008. The quantitative content analysis is chosen as a …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 1. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 1. 2009
  • Supervisor: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jan Miessler

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií