Bc. Monika Bašová

Bachelor's thesis

Interruptions in The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Interruptions in The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá přerušováním v konverzaci, jakým způsobem se přerušování a přeryvy replik používají, jaké plní funkce a částečně se věnuje také jejich opravám. Práce je rozdělena do dvou částí. První část nabízí přehled literatury, ve které poskytuje zasazení do teoretického kontextu, zvláště pak definice relevantních pojmů, které jsou následně použity pro praktickou analýzu. Mezi ně …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with interruptions in conversation, their usage, functions and to a certain degree also their repair. There are two main sections to the thesis. The first is dedicated to literature review providing relevant background information, specifically, definitions of terms, which are then used in the following section on analysis. Within the chapter on conversation analysis, terms …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2021
  • Vedúci: doc. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. David Ryška

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta