Bc. Jozef Marko

Master's thesis

Business Process Wizard

Business Process Wizard
Abstract:
Práca analyzuje existujúce nástroje na modelovanie business procesov a snaží sa pristúpiť k tomuto modelovaniu alternatívnym spôsobom, ktorý by uľahčil modelovanie menej technickým užívateľom. Tento alternatívny spôsob spočíva v podobe softwarového sprievodcu. Práca postupne rozoberá rozhodnutie sa pre sprievodcu, jeho návrh a použitie.
Abstract:
The thesis analyzes existing business process modeling tools and tries to create an alternative way that will bring the business process modeling closer to non-technical users. This alternative way is implemented as a software wizard. The thesis chronologically describes the decision for the wizard, the design of the wizard and the practical use of the wizard.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Marek Grác, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Tomáš Čapek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics

Theses on a related topic