Mgr. Ivana HODKOVÁ

Bakalářská práce

Evaluační systém jako funkční nástroj výchovně-vzdělávacího procesu - akční výzkum v MŠ Žichlice

Evaluation system as a functional tool of the educational process - action research in KINDERGARTEN Žichlice
Anotace:
Bakalářská práce je zároveň akčním výzkumem v mateřské škole. Teoretická část popisuje historii předškolního vzdělávání a především se na základě odborné literatury zabývá problematikou evaluace obecně - legislativou, významem a popisuje, jakým způsobem se evaluace provádí. Praktická část zkoumá dosavadní evaluační systémy v MŠ Žichlice. Na základě zjištěných negativ a pozitiv nastavuje nový systém …více
Abstract:
Bachelor thesis is also action research in kindergarten. The theoretical part describes the history of preschool education, and especially on the basis of literature deals with evaluation in general - legislation, meaning and describes how the evaluation is carried out. The practical part examines existing evaluation systems in kindergarten Žichlice. Based on the findings positives and negatives sets …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Milan Podpera

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HODKOVÁ, Ivana. Evaluační systém jako funkční nástroj výchovně-vzdělávacího procesu - akční výzkum v MŠ Žichlice. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/