Michaela Stará

Diplomová práce

Prvky Street Dance v pohybovém divadle 2

Street Dance Elements in Movement Theatre

Anotace:
Diplomová práce představuje propojení dvou odlišných pohybových technik tance Vogue a žonglování s pingpongovými míčky. Touto kombinací vzniká nová technika, kterou v práci nazývám Ping Pongue, vytvořená na základě vlastního dvouletého uměleckého výzkumu. V práci uvádím stručnou historii obou technik a dále postup výzkumného procesu, jako jsou základy pohybových figur této vznikající techniky. Cílem …více
Abstract:
The thesis presents the combination of two different movement techniques, Vogue dancing and ping pong ball manipulation. This combination creates a new technique, which I call Ping Pongue, created on the basis of my personal two year artistic research. The Thesis presents a brief history of both techniques and describes the research process. The aim of this thesis is to introduce and describe this …více
 

Klíčová slova

žonglování

Klíčová slova

choreografie

Klíčová slova

taneční styly

Klíčová slova

tanec
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 7. 2020
  • Vedoucí: Veronika ŠTEFANOVÁ
  • Oponent: Veronika KNYTLOVÁ

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 7. 2020 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Hudební a taneční fakulta. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Hudební a taneční fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Taneční umění / Nonverbální divadlo

Práce na příbuzné téma