Mgr. Eva Machovcová

Bakalářská práce

Integrace zemí střední a východní Evropy do měnové unie

Integration of Central and Eastern European countries into Monetary Union
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je analýza měnového vývoje a stupně konvergenčního procesu v zemích střední a východní Evropy a zhodnocení potenciálních pozitivních a negativních dopadů přijetí společné měny euro pro tyto země. Důraz je kladen na zhodnocení uvedených procesů a potenciálních dopadů v domácí ekonomice. V první kapitole je zhodnocen vývoj hospodářské a měnové unie, včetně jejího současného …více
Abstract:
The object of the bachelor thesis is analysis of monetary integration process and stage of convergence process in Central and Eastern European countries and assessment of potential positive and negative impacts of Euro adoption for these countries. Emphasis is given to assessment of these processes and potential impacts on domestic economy. First chapter contains assessment of monetary and economic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2011
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Sponer, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Červinek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta