Bc. Milan Vymazal

Diplomová práce

Publikace prostorových informací v kontextu EU/INSPIRE

Publishing of spatial information in EU/INSPIRE context
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku generování GML dokumentů z relačních databází v rámci INSPIRE. Cílem práce je vytvořit knihovnu (jGml) zefektivňující tento proces. Ta je implementována v jazyce Java. Autor se především zaměřil na návrh metajazyka (jGmlAS) usnadňující navrhování aplikačního schématu, ze kterého se generuje aplikační schéma a Javové třídy zjednodušující následné vytváření …více
Abstract:
Diploma thesis is focused on GML documents generated from relational database within INSPIRE. The key objective of the thesis is to create a library that would make the process of the documents generation more effective. The library is implemented in the Java language. Author of the diploma work mainly concetrated on the design of a metalanguage (jGmlAS) facilitating the process of designing of an …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2010
  • Vedoucí: RNDr. Milan Drášil, CSc.
  • Oponent: Mgr. Ivan Mjartan

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.