Bc. Hana Kratochvílová

Diplomová práce

Persuasive Strategies in Destination Advertising: Discourse Analysis

Persuasive Strategies in Destination Advertising: Discourse Analysis
Anotace:
Diplomová práce se zabývá použitím přesvědčovacích strategií v reklamách propagujících destinace. Cílem práce je na základě výzkumu figurativního jazyka a jazykové obraznosti, dynamického diskurzu, diskurzu opírajícího se o vlastnosti člověka a strategie oslovování cílového čtenáře nalézt a funkčně vysvětlit jevy, které přispívají k aktu přesvědčení. Materiál k analýze se skládá ze souboru dvou tematických …více
Abstract:
My diploma thesis deals with persuasive strategies in destination advertising. The aim of my thesis is to research the domains of figurative language and imagery, dynamic and human-based discourse and the strategy of addressing target readers in order to identify and functionally explain phenomena which contribute to the act of persuasion. The material for analysis consists of a set of two thematic …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. Ludmila Urbanová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta