Theses 

Vizuální Styl a Design Manuál firmy ELPROG-MB – Jitka Altmanová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Hradec Králové

Fakulta informatiky a managementu

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finanční management

Jitka Altmanová

Bakalářská práce

Vizuální Styl a Design Manuál firmy ELPROG-MB

Corporate Visual Design and Design Manual of the company called ELPROG-MB

Anotace: Tato bakalářská práce nese název Vizuální Styl a Design Manuál firmy ELPROG-MB. Jejím cílem je vytvoření uceleného vizuálního stylu firmě Elprog-Mb a vypracování design manuálu. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část je teoretická, pojednává o firemní komunikaci, firemní identitě a firemním vizuálním stylu. Druhá část bakalářské práce je praktická. V první řadě popisuje firmu Elprog-Mb, nastiňuje její historii a určuje hlavní činnosti a zákazníky. Dále se zabývá postupem redesignu logotypu firmy Elprog-Mb. Poslední částí bakalářské práce je příloha, v které čtenář může najít vytvořený design manuál. K design manuálu je potom přiloženo CD obsahující veškeré potřebné datové přílohy.

Abstract: The title of this paper is “Corporate Visual Design and Design Manual of the company called ELPROG-MB”. The aim of this thesis is to create a design manual to that company. The work is divided into two basic parts: theoretical and practical. The theoretical part explains the meaning of Corporate Communication, Corporate Identity and Corporate Visual Design. The practical part is related to the company Elprog-MB. First, the history of the company is briefly outlined, then its business is described, and the business’s key customers listed. Then the paper deals with the process of redesigning the logotype. The Design Manual is attached to this work in the appendix, which comes with a support CD featuring a variety of data.

Klíčová slova: firemní komunikace, firemní identita, firemní styl, kultura firmy, firemní image, reputace firmy, firemní vizuální styl, logotyp, design manuál, redesign značky, Elprog-MB

Keywords: corporate communication, corporate identity, corporate visual design

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2009
  • Vedoucí: Marcela Šabatová
  • Oponent: Hana Mohelská

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 16:51, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz