Bc. Eva Trebuľová

Diplomová práce

Finančný plán podniku

Corporate Finance Plan
Abstract:
This diploma thesis deals with the formation of chosen Corporate Finance Plan. Evaluate its financial situation using selected indicators of financial analysis in the period 2008-2012, brings proposal of plan and its evaluation. Diploma thesis has 3 chapters. The first chapter deals with theoretical determination of issue. Describe financial plan structure and content. Focus on creation process, methods …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá problematikou tvorby finančného plánu vybraného podniku. Pomocou vybraných ukazovateľov finančnej analýzy hodnotí jeho finančnú situáciu v období rokov 2008 až 2012, prináša návrh plánu a jeho hodnotenie. Práca má 3 kapitoly. Prvá kapitola sa zaoberá teoretickým vymedzením problematiky. Popisuje štruktúru a obsah finančného plánu. Zameriava sa postup tvorby, metódy a modely …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Peter Gallo, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance

Práce na příbuzné téma

Všechny práce