Bc. Radim Pittner

Bakalářská práce

Ochrana kritické infrastruktury Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

Critical infrastructure protection Railway Infrastructure Administration, state organization
Anotace:
Tato práce je zaměřena na oblast ochrany kritické infrastruktury podniku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Práce analyzuje hrozby ohrožující činnost Centrálního dispečerského pracoviště Přerov, které zajišťuje v určeném obvodu přímý výkon činností spojených se zajištěním provozování dráhy, organizací a řízením drážní dopravy. Navrhuje postupy a možný způsob řešení krizové situace …více
Abstract:
The thesis is focused on the protection of Critical Infrastructure within the responsibility of Railway Infrastructure Administration, state organization. The thesis analyses possible threats to the basic functions of Central Traffic Control located in town Přerov. The Central Dispatching Centre holds responsibilities for management of railway traffic within the area of its responsibility. The thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pittner, Radim. Ochrana kritické infrastruktury Správy železniční dopravní cesty, státní organizace. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera