Bc. Lucie Kudláčková

Diplomová práce

Možnosti využití rozšířené reality v urbánním prostředí

Spatial augmented reality applications for urban landscape
Anotace:
Diplomová práce se zabývá využitím rozšířené reality v městském prostředí. Cílem práce je poskytnout aktuální informace o možnostech rozšířené reality v současném světě a také představit vize, které jsou vkládány do budoucnosti rozšířené reality. Na praktických ukázkách jsou ukázány možnosti a současná omezení rozšířené reality.
Abstract:
The thesis refers to the augmented reality use in the city landscape. The goal is to provide actual information about possibilities of augmented reality in present world and to introduce the vision, which is connected with the future of the augmented reality. Possibilities and restrictions of the augmented reality are shown on practical demonstrations.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
  • Oponent: prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta