Bc. Jan Kevin Mullen

Diplomová práce

Oceňování obnovitelných zdrojů energie v property managementu

Valuating Renewable Sources of Energy in Property Management
Anotace:
Výzkumnou otázkou práce jsou způsoby oceňovaní obnovitelných zdrojů energie v property managementu zejména ve vztahu k oceňovaní majetku. Z obnovitelných zdrojů energie se práce zaměřuje na větrné a fotovoltanické zdroje energie. Popisuje způsoby správy budov a jednotlivé metody oceňování nemovitosti. Dále práce popisuje specifika oceňování ve správě budov. Další část práce se zaměřuje na aplikaci …více
Abstract:
The research question of this thesis are the means of valuating renewable sources of energy in property management in relation to valuating property. From renewable sources of energy this thesis focuses on wind and photovoltaic sources of energy. It describes the means of property management and specific methods of property valuation. Further this thesis specifies possibilities of valuations in property …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Petr Ort, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS