Sylvia Rejnartová

Diplomová práce

The Development of Special Economic Zones in People’s Republic of China Since 2001

The Development of Special Economic Zones in People's Republic of China Since 2001
Anotace:
Cílem diplomové práce je analyzovat vývoj speciálních ekonomických zón (SEZ) v Čínské Lidové Republice po roce 2001. V práci jsou analyzovány teoretické přístupy a vývoj SEZ stejně jako širší kontext reformních snah ČLR a její vstoupení do WTO v roce 2001. Důraz je kladen na srovnání ekonomického vývoje jednotlivých zón na základě růstu HDP, HDP/obyv., přímých zahraničních investic a objemu vývozu …více
Abstract:
The aim of diploma thesis is to analyze the development of Special Economic Zones (SEZ) in People's Republic of China (PRC) since 2001. There are analyzed theoretical approaches and development of SEZs as well as the broader context of China's Reform Policy and accession to the WTO in 2001. The emphasis is placed on comparison of economic development of each SEZ based on GDP growth, GDP per capita …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Aleš Skřivan
  • Oponent: Zdenka Johnson

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/56829