Theses 

The Development of Special Economic Zones in People’s Republic of China Since 2001 – Sylvia Rejnartová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Sylvia Rejnartová

Diplomová práce

The Development of Special Economic Zones in People’s Republic of China Since 2001

The Development of Special Economic Zones in People's Republic of China Since 2001

Anotace: Cílem diplomové práce je analyzovat vývoj speciálních ekonomických zón (SEZ) v Čínské Lidové Republice po roce 2001. V práci jsou analyzovány teoretické přístupy a vývoj SEZ stejně jako širší kontext reformních snah ČLR a její vstoupení do WTO v roce 2001. Důraz je kladen na srovnání ekonomického vývoje jednotlivých zón na základě růstu HDP, HDP/obyv., přímých zahraničních investic a objemu vývozu. Dále je v práci využit model k odpovězení otázky, zda je příspěvek vybraných tří SEZ na HDP positivní nebo negativní. Práce shrnuje, že komparativní výhody SEZ se postupně vytrácejí ve sledovaném období.

Abstract: The aim of diploma thesis is to analyze the development of Special Economic Zones (SEZ) in People's Republic of China (PRC) since 2001. There are analyzed theoretical approaches and development of SEZs as well as the broader context of China's Reform Policy and accession to the WTO in 2001. The emphasis is placed on comparison of economic development of each SEZ based on GDP growth, GDP per capita growth, FDI inflow and export volume. Then there is employed model to answer the question whether the contribution to GDP growth of chosen three SEZs is positive or negative after 2001. The thesis concludes that the SEZs comparative advanteges have been fading away in the examined period.

Klíčová slova: Politika otevřených dveří, Čínská lidová republika, Zvláštní ekonomické zóny

Keywords: Special Economic Zones, Open Door Policy, People's Republic of China

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Aleš Skřivan
  • Oponent: Zdenka Johnson

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/56829


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 11:34, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz