Mgr. Petr Jarušek, Ph.D.

Disertační práce

Modeling Problem Solving Times in Tutoring Systems

Modeling Problem Solving Times in Tutoring Systems
Anotace:
V této práci se zabýváme Tutor systémy, konkrétně se náš výzkum zaměřuje na předpověď času na správné vyřešení úlohy v kontrastu k zpracování správnosti / špatnosti odpovědi. Tento pohled vede k novým typům vzdělávacích úloh a ty vyžadují nové modely. Navrhujeme jednoduchý model, který přepodkládá lineární závislost mezi skrytou schopností studenta řešit úlohy a logaritmem času na vyřešení úlohy. Ukazujeme …více
Abstract:
We study problem solving in context of intelligent tutoring systems, particularly with the focus on timing information as opposed to just correctness of answers. This leads to different types of educational problems and requires new student models. We describe a simple model which assumes a linear relationship between latent problem solving skill and a logarithm of time to solve a problem. We show …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 10. 2013
  • Vedoucí: prof. RNDr. Ivana Černá, CSc.
  • Oponent: prof. RNDr. Ivan Kalaš, Ph.D., RNDr. Tomáš Horváth, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Informatika (čtyřleté) / Informatika

Práce na příbuzné téma