Martin Štolba

Bakalářská práce

Závislost teploty vzplanutí na koncentraci hydraulické kapaliny ve směsi s vodou

Dependence of Flash Temperature on Concentration of Hydraulic Liquid in Mixture with Water
Anotace:
Štolba, Martin. Závislost teploty vzplanutí na koncentraci hydraulické kapaliny ve směsi s vodou. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB-TUO, 2010. Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením změn hořlavosti hydraulických kapalin v závislosti na koncentraci vody ve směsi v souvislosti s jejich bezpečným používáním. Teoretická část práce pojednává o hořlavých kapalinách a jejich směsích. Konkrétně se zaměřuje …více
Abstract:
Štolba Martin. Correlation between flash ignition temperature of hydraulic liquid and its concentration in water mixture. Ostrava: VŠB-TUO, 2010.The topic of this thesis is the evaluation of changes in the flammability of hydraulic fluids depending on the concentration of water in the mixture in relation to their safe use.The theoretical part deals with flammable liquids and their mixtures. Specifically …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Hana Věžníková
  • Oponent: Roman Dubový

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Havarijní plánování a krizové řízení