Bc. Soňa Kanalášová

Bakalářská práce

Model subsidenční a termální historie sedimentů vrtu Uhřice 18

Subsidence and thermal history of the Uhřice 18 borehole
Anotace:
Bakalářská práce předkládá 1D model subsidenční a termální historie vrtu Uhřice - 18, který je situován v oblasti Dambořické vrchoviny vnějších Západních Karpat. Výsledný model vychází z geologického modelu vývoje oblasti a profilu vrtu (Picha et al. 2006). K jeho vytvoření byl využit software PetroMod 1D firmy Schlumberger. Maximální naměřená teplota z čerpacích zkoušek a odraznost vitrinitu mikulovských …více
Abstract:
The aim of this study was to make a subsidence and thermal history model of the Uhřice - 18 borehole which is situated in area of the Damborice highlands in the Outer Western Carpathians. The model was created base on the regional geological concept presented in Picha et al. (2006) using PetroMod 1D software (Schlumberger). The maximum pyrolytic temperature Tmax from pyrolysis Rock-Eval and trend for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta