Bc. Tereza PAVLÍKOVÁ

Diplomová práce

KRÁTKODOBÁ PROGNÓZA VÝVOJE NEZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

The short-term prognosis of the development of unemployment in the Czech Republic
Anotace:
Cílem diplomové práce je pomoci vybraných ukazatelů nezaměstnanosti analyzovat vývoj nezaměstnanosti v České republice za období 2009 ? 2013 a pomocí správně zvolené metody a modelu určit krátkodobou prognózu vývoje nezaměstnanosti v České republice pro rok 2014. Práce je rozdělená do tří částí. První část této diplomové práce se zaobírá základními charakteristikami nezaměstnanosti a trhu práce. Druhá …více
Abstract:
The thesis aims to analyze the development of unemployment in the Czech Republic for the period 2009 - 2013 with the help of selected indicators of unemployment and to determine the short-term prognosis of unemployment in the Czech Republic for the year 2014 using a properly chosen method and model. The thesis is divided into three parts. The first part deals with the basic characteristics of unemployment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2015
Zveřejnit od: 10. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Tibor Paulík, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PAVLÍKOVÁ, Tereza. KRÁTKODOBÁ PROGNÓZA VÝVOJE NEZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta